kale groepen
verborgen groepen
overlappings zones

Beknopte gebruiksaanwijzing

Deze pagina kan het best bekeken worden met een gemaximaliseerd browservenster. Druk daarvoor op F-11. Je maakt dit weer ongedaan door gewoon nogmaals op F-11 te drukken.

Allereerst moet er op de pagina 'Invoeren' een sudoku worden ingevoerd of een voorbeeld worden gekozen. Als je dan weer terugkeert op deze pagina dan wordt de sudoku gecontroleerd en er wordt een schatting van de moeilijkheidsgraad gegeven.

Je kunt zelf oplossingen invullen door in de 'cijferbalk' een getal te kiezen en daarna op het betreffende veld in het diagram te klikken. De computer waarschuwt als je een verkeerde oplossing invult.

Als je op de knop Geef Oplossing drukt, wordt de totale oplossing getoond.

De knop Stap voor stap laat de computer zoeken naar velden waarop slechts één getal toegestaan is en naar getallen die (binnen een bepaald cluster) slechts op één veld zijn toegestaan. De computer gebruikt daarvoor de optietabel. De computer geeft de gevonden cijfers met verschillende kleuren(combinaties) aan. De getoonde kleur zegt iets over de oplossingsmethode.

Met de knop Stapsgewijs met uitleg gebeurt hetzelfde maar er worden dan steeds oplossingen van één en hetzelfde type getoond terwijl in het berichtenvenster vermeld wordt volgens welke logica deze oplossing gevonden is. Dit kan zeer verhelderend zijn

Wie helemaal opnieuw wil beginnen drukt op de knop Opnieuw vanaf het begin en als je slechts één stap terug wilt dan heb je de knop Laatste actie ongedaan maken ter beschikking.

Als Oefenmodus actief is, geeft de computer (na een zoekopdracht) d.m.v. een gekleurde achtergrond aan voor welke velden een oplossing gevonden kàn worden maar zonder die oplossing te tonen. Dit is leerzaam omdat je nu zeker weet dat de oplossing in principe te vinden is.

Met de gekleurde knoppen aan de rechterzijde kan je de computer laten zoeken naar oplossingen van één bepaald type. Op deze wijze wordt alles heel inzichtelijk.

Wie niet geholpen wil worden door de de achtergrondkleuren kan deze functie uitzetten door op de knop Verschillende kleuren te klikken.

Met de knop Slim wegstrepen geactiveerd, wordt er gebruik gemaakt van verschillende hoogst interessante en geavanceerde oplosmethoden. Deze methoden leiden niet direct tot oplossingen maar richten zich op het zoveel mogelijk wegstrepen van opties wat indirect weer wel tot nieuwe oplossingen leidt. Merk op hoeveel meer opties er geschrapt worden (rode cijfers in optietabel) als deze functie actief is.

Boven de optietabel staan drie groepen met knoppen. Deze dienen om inzicht te krijgen in de hiervoor genoemde 'geavanceerde oplosmethoden'. Uitleg op theorie-pagina. Zorg dat de knop 'Slim wegstrepen' uit staat. Door op deze knoppen te drukken wordt er gezocht naar zogenaamde 'kale', 'verborgen' en 'overlappende' groepen. Als deze groep aanleiding geeft tot het wegstrepen van opties dan worden die rood weergegeven.

Deze pagina is op verschillende manieren te gebruiken maar als trainingsmethode wordt de 'Oefenmodus' aanbevolen.

logo wiltsite  © 2011 Dick van der Wilt